RAND19-2 Sosyal Uyum ve Yaz Aktiviteleri

rand-19-yaz aktiviteleri

RAND19-2 Sosyal Uyum ve Yaz Aktiviteleri

AVAZ, Şanlıurfa’da mülteci ve yerel topluluk üyesi çocuklar ve aileleri arasındaki sosyal uyumu teşvik amacıyla 10-18 yaş arası çocuklar için Concern Worldwide desteğiyle spor ve kodlama faaliyetleri içeren Yaz Aktiviteleri düzenliyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunarak ve aralarında iyi ilişkiler kurmalarına destek vererek bu amacı gerçekleştirmek için, AVAZ ilk etapta 32 çocuğa futbol, basketbol, voleybol, badminton ve kodlama, 3D yazıcı, Arduino kodlama alanlarında eğitim sağladı. 

Under the support of the “Concern Worldwide”, AVAZ holds Summer Activities in sports and coding, for children between 10-18 years of age in order to foster social integration between refugees and local children and their families. To achieve this goal via contributing children’s physical and mental development and supporting them to cement good relations with each other, AVAZ has provided training service to 32 children at first hand in football, basketball, volleyball, badminton and coding, Arduino, 3D printing.