KENDİ HAYATLARININ ‘MAKER’LARI KADINLAR

0 Yorum
566 Görüntülenme

AVAZ DERNEĞİ, ŞANLIURFA’DA YEREL VE MÜLTECİ KADINLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR:

KENDİ HAYATLARININ ‘MAKER’LARI  KADINLAR

AVAZ Derneği, Ağustos 2017’den bu yana Şanlıurfa’da dezavantajlı yerel toplum üyeleri ve mülteci topluluklar yararına çalışıyor. Bir grup sivil toplum gönüllüsü tarafından tasarlanan ve yürütülen projelerimiz, öncelikli ilgi grupları olarak yerel ve mülteci kadınlar ve gençlerin eğitimine destek vermeyi hedefliyor.

İlkin Ağustos 2018’de Alman bir STK ile ortaklık kurarak gerçekleştirdiğimiz “Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, mesleği terzilik olan bir kadın mülteciye, evinde üretim yapabilmesi için tam teşekküllü bir atölye kurmayı başardık. İlk yararlanıcımız Savra Hanım, son derece yetenekli bir olmasına rağmen, göçle geldiği Şanlıurfa’da yaşamını yeniden kurarken pek çok göçmen gibi finansal ve danışman desteğine ihtiyaç duymaktaydı. AVAZ’ın pilot projesiyle artık kendi ayakları üzerinde durabilen, kadın ve çocuklardan oluşan ailesinin geçimini daha rahat sağlayabilen, dünden daha güçlü bir kadın girişimci. Savra’nın hikayesine buradan ulaşabilirsiniz.

Amacımız ve en büyük dileğimiz, Savra Hanım’a sağladığımız desteği genişleterek 2019 yılı içinde yerel ve mülteci topluluğa mensup en az 50 kadına daha benzer bir girişim desteği sağlamak ve kadınları güçlendirmenin yaratacağı toplumsal çarpan etkisinin büyüklüğüne yerelde ve ulusal çapta dikkat çekmek ve bireysel mikro desteklerin uzun vadeli etkilerini vurgulamak.

AVAZ, kadınlara yönelik bireysel girişimcilik desteklerinin yanı sıra, profesyonel meslek sahibi olmayan veya eğitimini aldıkları mesleklerde alternatif metodlar arayışındaki kadınlar için de yeni yaratıcı programlar geliştirmeyi kendine önümüzdeki 5 yıl için amaç edindi. Bu doğrultuda bizleri çok heyecanlandıran ilk çalışmamız, aşağıda program içeriğini göreceğiniz, eğitimi alan kadınların dünya çapında geniş bir profesyonel iş ağına dahil olmalarına ve yaratıcı üretim süreçlerine -bulundukları ortam fark etmeksizin- imkan tanıyan MAKER EĞİTMEN EĞİTİMİ.

AVAZ’ın Avustralya Türkiye Büyükelçiliği desteğiyle, Makers Türkiye ekibi ile ortaklık kurarak Şanlıurfa’da halihazırda gerçekleştirdiği bu eğitimle, yerel ve mülteci 20 kadın katılımcı, teknolojiyi insan yararına kullanabilmenin, kodlama, dijital tasarım ve elektronik alanlarını sentezleyerek orijinal ürünler ortaya koyabilmenin, daha da önemlisi kendi yaratıcı potansiyellerinin farkına varabilmenin tadına varacaklar.

AVAZ’ın hedefi, dayanışma ağlarıyla birbirine destek olabilen yetkin kadınlar yetişmesine yerel, ulusal ve uluslararası fonları ve bilgi ağlarını seferber ederek küçük de olsa destek verebilmek. Öğrendiklerini uygulayan, uygulama aşamasında günden güne kendini geliştiren ve edindiği bilgi ve tecrübeyi çevresindeki diğer dezavantajlı kişilerle formel/informel eğitsel ortamlar vasıtasıyla paylaşarak çoğaltan kadınların, çocukların, yerel ve mülteci toplulukların ve bireylerin inşa edeceği gelecek, bizce bugünden çok daha güzel ve yaşanabilir olacak. 

MAKER EĞİTMEN EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

Eğitimler temel seviyeden başlamaktadır.  Amaç, eğitimi alan her bireyin maker hareketi içinde bir şeyler üretebileceğini ve farklı öğrencilere aktarabilmelerini sağlamaktır. Eğitimin bir bölümü projelere yönelik gerçekleştirilecektir. Eğitim sonrasında bireysel proje çalışmaları ve açık kaynak proje araştırmaları ve bu projeleri gerçekleştirmeleri daha donanımlı olmalarını sağlayacaktır.

1.Gün – Maker  Hareketi

Maker Dünyasına Giriş

Maker Eğitimi Neleri Kapsar? Neden Önemlidir

Teknolojiyi İnsan Yararına Kullanma

Maker Araçları ve Uygulamalar

Çevrim içi & Dijital Kaynaklar ve Uygulamaları

Algoritmik Düşünme Etkinlikleri 

2.Gün – Kodlama Platformları (1)

Yazılım Dünyası

Yazılım Dillerine Giriş

Bilgisayarsız Kodlama

Blok Tabanlı Kodlama Uygulamaları

3.Gün – Kodlama Platformları (2)

Kodlama ile Animasyon Yapımı    

Nesnelerle Kodlama Atölyesi

Online Kodlama & Algoritma Platformları

Metin Bazlı Kodlama Uygulamaları

4.Gün – Elektroniğe Giriş

Temel elektronik Bileşenleri

Elektronik Geliştirme Kartları

Arduino Bileşenleri, Komponentler

Sensörlerin ve Motorların Tanıtılması

Analog/Digital Giriş-Çıkış Mantıkları

5.Gün – Arduino İle Elektronik (1)

Arduino ile Elektronik Proje Üretimi

İlk Uygulamalar:

•          Led Kullanımı

•          Ortamdaki Işık Miktarını Ölçme

•          Buzzer ile İkaz Uyarısı Yap

•          Işık Sensörü Kullanımı

•          Ultrasonik Mesafe Sensörü Kullanımı

6.Gün – Arduino İle Elektronik (2)

Arduino ile Elektronik Proje Üretimi

Arduino İle Motor Kullanarak Hareketli Aksamları Geliştirme

Blok Tabanlı ve Metin Tabanlı Kodlamaları Kullanma

7.Gün – Arduino İle Elektronik (3)

Arduino ile Elektronik Proje Üretimi

Açık Kaynak Arduino Projelerini İnceleme

Elektronik Ürün Prototipleri Oluşturmak

Proje Çalışmaları

8.Gün – 3 Boyutlu Tasarım (1)

Üç Boyutlu Tasarım Dünyası

Üç Boyutlu Tasarım ve Modelleme

Üç Boyutlu Modelleme Uygulaması – Tinkercad                                 

Üç Boyutlu Baskı Alım Teknikleri

9.Gün. – 3 Boyutlu Tasarım (2)

Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi

Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojileri

Üç Boyutlu Baskı Alım Süreci

3D Baskı Problem Çözme Teknikleri

3D Baskı Proje Örnekleri

10.Gün. – Sosyal Beceriler ve Eğitim Teknikleri

Öğrendiklerini Başkalarına Aktarabilme

Üretim Teknolojilerine Dahil Olmak

Açık Kaynak Projeler Geliştirebilmek

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerisi

AVAZ TO CONTINUE SUPPORTING LOCAL & REFUGEE WOMEN THROUGH A NEW PROJECT:

WOMEN AS THE MAKERS OF THEİR OWN LIVES

Since August 2017, AVAZ Association has been working for creating benefit of disadvantaged local community members and refugee communities in Sanliurfa/Turkey. Our projects, which are designed and executed by a group of civil society volunteers, aim to support the education and personal development of local and refugee women and young people as AVAZ’s primary interest groups.

At the very beginning of our work, as part of the Women Entrepreneurship Support Project, which we first established in August 2018 by partnering with a German NGO, we managed to establish a full-fledged tailor atelier for a women refugee to produce textiles based on individual orders at home. Although being extremely talented, our first beneficiary Ms.Savra was in need of financial and mentoring support, like many refugee women, to rebuild her life in Şanlıurfa. When compared to the near past, Savra is a much more powerful entrepreneur woman who is now able to get back on her own feet and make livelihood for her family, thanks to the benefits of the pilot project by AVAZ. You can click here to learn more about Savra’s story.

During the year 2019, our aim and our biggest wish is to provide similar support for at least 50 more women among the local and refugee community by expanding the project and to draw attention to the social multiplier effect of women empowerment at local and national level and to emphasize the long-term effects of individual-oriented micro-support for disadvantaged people.

In addition to supporting individual entrepreneurship for women, for the upcoming 5 years, AVAZ has set itself the goal of developing new creative programs for women who do have a potential but no profession or who seek alternative methods to apply their existing professional skills.

In this respect, we are very excited about our ongoing project, the Maker Trainers Training (please check the program content below) that will allow each participant woman to enjoy being a part of global network of Makers and of a professional creative production space.

With generous support of the Australian Embassy-Turkeyand in partnership with the Makers Turkey team, AVAZ Association aims to encourage 20 local and refugee women for (1)using the technology more effectively, (2)creating original products by synthesizing coding, digital design and electronics skills, and (3)most importantly realising their creative potential.

AVAZ’s goal is to make a modest contribution for any increase in the number of women who are able to support each other through local solidarity networks. The future which will be built by today’s disadvantaged individuals that are going to be able to develop themselves day by day and who share their knowledge and experience with other disadvantaged ones around them through formal or informal educational environments will be much more beautiful and worth to live than today.

Maker Training Program Schedule

Training takes start from the very basic level. The aim is to enable each individual who is trained, to produce something within the Maker movement and to transfer the knowledge to different persons. A part of the training will be carried out for creating projects. At the end of the training, trainees will become more equipped for individual project studies, open source project research, and for carrying out such projects.

Day-1. About the Maker Movement

Introduction to the Makers’ World

What a Maker Training Covers? Why Makerness is Important?

Using Technology for the Benefit of Humanity

Maker Tools and Implications

Online & Digital Sources and Applications

Algorithmic Thinking Activities

Day-2. Coding Platforms (1)

Software World

Introduction to Software/Programming Languages

Coding without Computer

Block-Based Programming Exercise

Day-3. Coding Platforms(2)

Making Animations by Coding

Workshop for Coding with Things

Online Coding and Algorithm Platforms

Text-Based Programming Exercise

Day-4. Introduction to Electronics

Basic Components of Electronics

Electronic Developing Cards

Ardunio Components

Introducing Sensors and Motors

Analogue-Digital Input-Output Logics

Day-5. Electronics with Ardunio(1)

Creating Electronics Projects with Ardunio

First Exercises:

  • Led Usage
  • Measuring the Level of Ambient Light
  • Making Warning Alarm with Buzzer
  • Usage of the Light Sensor
  • Usage of the Ultrasonic Distance Sensor

Day-6. Electronics with Ardunio(2)

Electronics Project Development with Ardunio

Developing Moving Parts Using Motor with Arduino

Using Block-Based and Text-Based Programming

Day-7. Electronics with Ardunio(3)

Electronics Project Development with Ardunio

Examining Open-Source Ardunio Projects

Creating Prototypes for Electronical Products

Project Exercises

Day-8. 3D Design (1)

3D Design World

3D Design and Modeling

Exercise for A 3D Modeling: Tinkercad

3D Printing Techniques

Day-9. 3D Design(2)

3D Design Workshop

3D Printer Technologies

3D Printing Process

Problem Solving Methods for 3D Printing

3D Printing Project Samples

Day-10. Social Skills and Training Techniques

Transferring the Knowledge to Others

Taking Part in Production Technologies

Developing Open-Source Projects

Creative Thinking and Problem Solving SkillsOtomotiv Ön Düzen Kursu

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Cep Telefonu Tamir ve Bakım Kursu

Başvuru Yapmak İçin Tıklayın