İş Geliştirme Eğitimi

avaz-ingev-işgeliştirme-eğitimi

İş Geliştirme Eğitimi

AVAZ Derneği, İNGEV tarafından verilen “Girişimciler için Şirket Türleri ve Özellikleri, Çalışma İzni Alınması” eğitimlerine ev sahipliği yaptı.

AVAZ Association hosted “Company Types and Features for Entrepreneurs, Getting Work Permit” training given by İNGEV.