Hakkımızda

Avaz Derneği Tüzüğünde belirtilen amaçlara hizmet etmek maksadıyla 63-013-107 Kütük Numarasıyla kuruldu. AVAZ Derneği, 2017’den bu yana, Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı konumdaki yerel toplum ve mülteci topluluk üyelerinin hayatlarını iyileştirmek ve onlara sürdürülebilir yaşam olanakları sunabilmek için çalışıyor. Bölgede sayıları milyonu bulan mültecilere ve ihtiyaç içindeki yerli halka kalıcı geçim kaynakları edinebilmeleri, sosyal haklara erişebilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için destek olmayı hedefliyor.

Misyonumuz

Şanlıurfa’dan başlayarak ulusal çapta dezavantajlı konumdaki yerel ve mülteci birey ve topluluklara sürdürülebilir yaşam olanaklarına erişimleri için destek sağlamak ve savunuculuk yapmaktır.

Vizyonumuz

Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı konumdaki yerel toplum ve mülteci topluluk üyelerinin hayatlarını iyileştirmek ve onlara sürdürülebilir yaşam olanakları sunabilmek için projeler üretmek, sivil toplum içinde örgütlenmeyi teşvik etmek, amaca dayalı ağ oluşturmaya öncülük etmek, kamu kurumları ve sivil toplum arasında sorunların çözümünü ve dayanışmayı mümkün kılacak bir “anlayış köprüsü” kurmak ve uluslararası paydaşlar ile sürekli deneyim paylaşımı ve ortaklık içinde küresel sorunların yerel yansımalarına işbirliği ve dayanışma ile çare aramaktır

AVAZ Kuruldu

Avaz Derneği Tüzüğünde belirtilen amaçlara hizmet etmek maksadıyla 63-013-107 Kütük Numarasıyla kuruldu.

Ağustos
2017