Hakkımızda

Avaz Derneği Hakkında


AVAZ Derneği, 2017’den bu yana, Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı konumdaki yerel toplum ve mülteci topluluk üyelerinin hayatlarını iyileştirmek ve onlara sürdürülebilir yaşam olanakları sunabilmek için çalışıyor. Bölgede sayıları milyonu bulan mültecilere ve ihtiyaç içindeki yerli halka kalıcı geçim kaynakları edinebilmeleri, sosyal haklara erişebilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için destek olmayı hedefliyor.

2017

 • Karaköprü İlçesi İş Birliği Protokolü / Cooperation Protocol for Future Projects in Şanlıurfa’s Karaköprü District

  Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde; Karaköprü Belediyesi, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaköprü Sosyal Hizmet Merkezi ve AVAZ Derneği arasında Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde araştırma, proje geliştirilmesi ve yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. --- AVAZ Association has signed a cooperation protocol with Karaköprü Municipality, Karaköprü District Directorate of National Education (MEM) and Karaköprü Social Services Center (SHM) in order to do research studies, to develop and implement social projects within the borders of Karaköprü district.

 • AVAZ’ın kuruluşu

  Avaz Derneği Tüzüğünde belirtilen amaçlara hizmet etmek maksadıyla 63-013-107 Kütük Numarasıyla kuruldu.

 • Kuruluş Hazırlıklarının Yapılması

  2017 Yılı Nisan ayında hummalıca bir kuruluş hazırlığı başladı ve detaylıca amaca uygun tüzük hazırlama süreci ile başlayan kuruluş hazırlıkları, idari dökümanların (Finans, lojistik ve Satın Alma, İhale, İzleme ve Değerlendirme, İnsan Kaynakları,Disiplin, Stajyer ve Gönüllülük, Dilek ve Şikayet, Harcırah ve Yevmiye, Çocuk Koruma vb yönetmelikler) hazırlanmasıyla tamamlandı.

2016

 • Kuruluş Fikrinin Ortaya Çıkışı

  Alanında deneyimli bir grup gönüllünün bir araya gelerek; bölgede uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarda rol almak ve başta belirlenen hedef grupları olmak üzere, çalışma yapacağı bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı yapabilmek, katkıda bulunanları destekleyebilmek gayesiyle yola çıkmak istemesiyle AVAZ Derneği’nin kuruluş fikri ortaya çıktı.


escort bodrum