Gönüllülük

avaz-volunters

Gönüllülük

EN:

Since 2017, the AVAZ Association is working to improve the lives of the disadvantaged local and refugee community members and to provide them sustainable living opportunities. AVAZ aims to support the refugees in the region and the local people in need to access to permanent income sources and social rights and to open alternative ways for those to integrate better into the society.

If you’re eager to contribute to the development, implementation, and extension of the impacts of social support and development projects for the sake of those at risk/subject to discrimination on the basis of gender, nationality, ethnicity, language, religion; we invite you to meet under the umbrella of AVAZ!

In this context, you can join us and provide support in the areas we try to list below. Please also contact us to offer voluntary support in any other areas.

-Project development and project writing

-Support in field work

-Written and oral interpretation support in Turkish, English and Arabic languages.

Please visit our website and click on the “volunteers” tab to apply.

TR:

AVAZ Derneği, 2017’den bu yana, Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı konumdaki yerel toplum ve mülteci topluluk üyelerinin hayatlarını iyileştirmek ve onlara sürdürülebilir yaşam olanakları sunabilmek için çalışıyor. Bölgede sayıları milyonu bulan mültecilere ve ihtiyaç içindeki yerli halka kalıcı geçim kaynakları edinebilmeleri, sosyal haklara erişebilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için destek olmayı hedefliyor. Bu ana hedefler doğrultusunda, dernek çalışmalarına katkı verebilecek herkesin insan haklarına saygılı ve çokkültürlü çalışma ortamına uyum sağlayabilecek dinamik, sorumluluk bilinci taşıyan gönüllüler aranıyor.

Toplumsal cinsiyet, ırk, dil, din veya mezhep nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmış veya risk altındaki kişi ve gruplar için, onların da katkılarıyla yürütülecek sosyal destek ve kalkınma projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasına katkı vermek isteyen herkesi AVAZ çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda,

-Proje geliştirme ve proje yazımı

-Proje uygulama aşamasında saha desteği

-Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı çeviri desteği

-Seminer, destek etkinlikleri gibi aktivitelerde görev alma gibi konularda destek vermek isteyenleri AVAZ’a bekliyoruz.

Lütfen web sitemizi ziyaret edin ve “gönüllüler” sekmesine tıklayarak başvurunuzu yapın